Varför Omställning?

Klimatförändringar, artutrotning, ökande klyftor.. kriser såväl ekologiska och sociala – vi behöver ställa om.
Dagens samhälle bygger på ständig tillförsel av stora mängder energi från framförallt fossila källor.
Vi börjar ställa om inför oljetopp och klimatkriser!
Öka kapaciteten för att möta och hantera chocker kring mat, ekonomi och energi

We use cookies, by continuing you agree to our terms