Exploring Transition in Finland

learn more ...

Omställning i världen

Folkrörelsen kallas globalt Transition network. Lokalsamhällena möter själva de gemensamma globala utmaningarna vi alla står inför – genom att jobba och stöda lokalt.

 

Hur startade Omställning i Finland?

En gäng samlades för en Omställningskurs i Veikars i Korsholm år 2017 eller 2018.

Därefter har deltagarna från den kursen startat upp egna grupper eller kurser i andra byar inom Österbotten som ligger i västra delen av Finland.

 

Some plain text about the things we hope to do

Some quick answers

The project has 3 main components:

1)

2)

3)

The project aims to work at least in all regions where a Transition initative is present.

Regenerating the damage we have caused and looking for alternative ways of living.

Some example text

We use cookies, by continuing you agree to our terms