Omställning i Finland

Läs mer ...

Välkommen att läsa om Omställning i Finland! Sidan är under uppbyggnad.

Folkrörelsen kallas globalt Transition network. Lokalsamhällena möter själva de gemensamma globala utmaningarna vi alla står inför – genom att jobba och stöda lokalt.

En gäng samlades för en Omställningskurs i Veikars i Korsholm år 2017 eller 2018.

Därefter har deltagarna från den kursen startat upp egna grupper eller kurser i andra byar inom Österbotten som ligger i västra delen av Finland.

 

Omställningsrörelsen är en gräsrotsrörelse som har vuxit sedan 2005 då den grundades i England. Omställning handlar om att ta itu med de stora utmaningarna vi står inför genom att starta lokala omställningsgrupper och tillsammans söka lösningar. Grupperna strävar efter att skapa en kultur med omsorg om varandra, att stödja varandra både som grupper större gemenskaper.

Några snabba svar

Vi jobbar med tre delområden

1)

2)

3)

Vi finns på olika håll i Svenskfinland.

Bryr oss om vår planet och utforskar alternativa sätt att leva.

 

Exempeltext

We use cookies, by continuing you agree to our terms