Egen omställningsgrupp

7 ingredienser för att skapa en egen lokal grupp:

  1. Hälsosam grupp som kan jobba tillsammans
  2. Vision för framtiden som ni vill skapa tillsammans
  3. Involvera er i ert lokalsamhälle, skapa relationer
  4. Nätverk och partnerskap
  5. Praktiska projekt som inspirerar till att bygga upp ny infrastruktur
  6. En del av rörelsen, söka upp andra omställare
  7. Reflektera och fira det ni gjort och åstadkommit

 

https://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/2018/08/The-Essential-Guide-to-Doing-Transition-English-V1.2.pdf?pdf=essential-guide-to-transition-v-1

We use cookies, by continuing you agree to our terms